Enkät profil Geoforum Sverige
I arbetet med att ta fram en ny logotyp och profil för Geoforum Sverige vill vi gärna veta lite mer om er och ert uppdrag.
Starta här
 
Vad är ditt förnamn? *

 
Hej {{answer_m6VO}},

Tack för att du tid och svarar på frågorna.

Dina svar kommer bidra till att ta fram en ny visuell profil för Geoforum, en ny profil som ska stötta er verksamhet, kommunikation och organisation.

 
Om Geoforum Sverige

 
Vad skulle du säga är de viktigaste frågorna i er verksamhet?

Nämn tre faktorer/frågor som du anser är viktigast
 
Vad är era viktigaste frågor inom fem år?

Kommer det t.ex. ändras i takt med ny teknik, etc? Om inte, gå till nästa steg
 
{{answer_m6VO}}, vilka unika styrkor har Geoforum Sverige enligt din mening? *

Beskriv kort vad du anser är Geoforums styrkor och vilka unika faktorer ni har som organisation.
 
Om er visuella profil

 
Vilken känsla vill ni förmedla visuellt? *

Ange kort ( värdeord ) vilka känslor du anser att en ny profil bör förmedla och kommunicera.
 
Om Geoforum vore en person, vilken av följande val skulle beskriva den närmast?

 
Var verkar Geoforum?

 
Var kommer Geoforums visuella profil att synas? *

 
{{answer_m6VO}}, är det någon mer kanal eller sektor där Geoforum kommer synas? *

Ange gärna alternativ som inte figurerat tidigare.
 
Några fler detaljer kring den visuella profilen

 
Följande tre frågor hjälper oss att få en känsla hur du känner kring en ny visuell profil ska uppfattas.

Du kan hoppa över dessa frågor om du inte anser att någon stämmer in på hur du vill en ny profil ska upplevas..
 
Vilken av följande koncept skulle passa Geoforum bäst?
 
Vilka färger känner du bäst representerar Geoforum?


 
Och om du skulle välja ett typsnitt för Geoforum, vilket skulle du välja?

 
Tack! Har du någon mer information, kommentarer eller önskemål du vill att vi tar del av? *

Tack för att du fyllde in denna typeform!
Nu skapa din egna — Det är gratis, lätt och vackert
Skapa en <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform